Velikonoční jarmark

1. 4. 2019 jsme uspořádali velikonoční jarmark. Prodávaly se výrobky dětí a otevřeli jsme kavárnu s bohatým občerstvením. Žáci 5. třídy zkušeně obsluhovali všechny hosty a ostatní prodávali u svých stánků. Všem moc děkujeme!

Jihočeský zvonek 2019

Žáci školy se zúčastnili  okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Byli báječní a obsadili ve svých kategoriích druhá a třetí místa! Gratulujeme!

f7c79f2c d477 4956 9026 328b4d809fc5

Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, vyhlašuje v souladu s § 34, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zápis k předškolnímu a základnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020.

Termín zápisu ZŠ:   9. 4. 2019

Čas zápisu: 14.00 - 16.30 hod v budově školy.

 

Termín zápisu MŠ:   14. 5. 2019

Čas zápisu: 13.00 - 15.30 hod. ve třídě MŠ

Úvod

Vítejte na stránkách školy.

 

Úplný název školy: Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov

Adresa školy: Rožmitál na Šumavě 47, 38292 Rožmitál na Šumavě

Ředitelka školy: Mgr. Iva Berková

Telefon: 380327166

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zřizovatel: Obec Rožmitál na Šumavě

IČ: 71011773

REDIZO: 650040546

skola2

Dokumenty školy

Dokumenty školy 

 

-   Zřizovací listina školy 1, 2
-   Školní řád
-   Vnitřní řád ŠD
-   Provozní řád ŠD
-   Rozpočet 2018/2019
-   Střednědobý výhled
-   Koncepce Enviromentální výchvy (EVVO) (.doc)
-   Minimální preventivní program (.doc)
-   Prevence a řešení šikany (.doc)
-   Plán výchovného poradenství
-   Školní strategie prevence na období 2018 - 2022
-   Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018
-   Výroční zpráva o poskytování informací

Jídelní lístek

JÍDELNÍ LÍSTEK

1.  školní týden 4. - 8. září 2017 

 

PONDĚLÍ   
 Přesnídávka Jogurt, cereální plátek, čaj, ovoce    1,7 
 Polévka Kapustová 1, 7, 9 
 Hlavní jídlo Špagety po boloňsku se sýrem, čaj  1, 7
 Svačina Chléb s máslem, džem, mléko    1,7 
ÚTERÝ   
 Přesnídávka    
 Polévka    
 Hlavní jídlo    
 Svačina    
STŘEDA
 Přesnídávka    
 Polévka    
 Hlavní jídlo    
 Svačina    
ČTVRTEK
 Přesnídávka    
 Polévka    
 Hlavní jídlo    
 Svačina    
PÁTEK
 Přesnídávka    
 Polévka    
 Hlavní jídlo    
 Svačina    

Po celý den je zajištěný pitný režim.

 

skola


Název:
Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okr. Český Krumlov

Adresa: Rožmitál na Šumavě 47
 
Ředitelka:
Mgr. Iva Berková

Telefon: +420 380 327 166
Změna emailové adresy
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Recyklohraní

Třídíme odpady v rámci Recyklohraní.

neon1Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. 

Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. 

Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.

Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které budou organizátoři projektu zadávat.

Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na www.recyklohrani.cz. 

Rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn.bat

 

 

Ovoce do škol

Vážení rodiče,

Vaše děti, žáci 1.-5.tříd základních škol, mají nárok na na dotované ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA, a to díky novému projektu Evropské unie a České republiky "OVOCE DO ŠKOL".

Náš smluvní dodavatel - BOVYS s.r.o. - bude nabízet zdarma zdravé produkty ke konzumaci ve škole, a to 2x měsíčně. Pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny i 100% ovocných a zeleninových šťáv.  Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

Cílem projektu "Ovoce do škol" je zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.

Podpora je poskytována na:

  • čerstvé ovoce a zeleninu
  • balené čerstvé ovoce a zeleninu (např. upravené krájením nebo strouháním), pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky a sladidla
  • balené ovocné a zeleninové šťávy pokud neobsahují přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty, avšak jejich podíl může činit nejvýše 25% celkového počtu dodaných produktů.
Ovoce do škol

Školská rada

Zvolení zástupci do školské rady

 

Zástupce z řad rodičů: Radka Döme
Zástupce za pedagogické pracovníky:   Jana Haldová
Zástupce zřizovatele:   Radka Tetourová

 Výsledky volby do školské rady zástupce za rodiče ZDE

 Jednací řád školské rady ZDE

Ze zákona stručně:

Zákon 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) staví před vedení škol jeden zásadní a důležitý úkol. Je jím ustanovení školské rady. Zde se můžete ve stručnosti seznámit se základními ustanoveními školského zákona, která se týkají smyslu existence školských rad. 

§167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 
(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků( ne rodiče dětí MŠ) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. 
(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.
(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

§168

Čl. 1 

Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Čl. 2

Složení a činnost školské rady

1) Školská rada se obligatorně zřizuje při každé základní škole, střední škole nebo vyšší odborné škole podle ustanovení § 167 školského zákona.
2) Školská rada je orgán školy. Umožňuje účast zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
3) Pravomoci školské rady určuje § 168 školského zákona.
4) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.
5) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.
6) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci dané školy, dále jen „pedagogové“.
8) Funkční období školské rady je tříleté.

Čl. 3

Nominace kandidátů

1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.
2) Návrh musí obsahovat jméno a příjmení.
3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

Čl. 4

Volba členů školské rady

1) Člen školské rady se volí tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.
2) Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Pokud není volič osobně znám členům volební komise, prokáže svou totožnost, např. platným občanským průkazem, cestovním pasem apod.
3) Pokud volič není zapsán do seznamu voličů a prokáže-li své hlasovací právo, volební komise ho dodatečně dopíše do seznamu voličů a umožní mu hlasování.
4) Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných osob může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými osobami (jedna třetina tj. jeden kandidát), na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen pedagogy (jedna třetina tj. jeden kandidát). Je-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný, je-li hlasovací lístek zcela přetržený, posuzuje se jako neplatný. Jiné poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.       

 

   

O škole

Historie školy

 

Charakteristika školy

Základní škola je jednotřídní, s pěti ročníky I. stupně. Právní subjekt slučuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola sídlí v jedné budově.

Historie školy

ZŠ a MŠ Rožmitál je malotřídní venkovskou školou, která má své kořeny hluboko zapuštěné. Až do roku 1945 byla škola školou německou. V prosinci 1945 se v Rožmitále na Šumavě poprvé otevřela škola česká. Škola byla dvoutřídní. Od školního roku 1978/79 byla škola spojena se ZŠ v Bujanově. Žáci 1.a 2. ročníku dojížděli z Rožmitálu do Bujanova a žáci 3.a 4. ročníku z Bujanova dojížděli do Rožmitálu. Od školního roku 1989/1990 došlo k rozdělení těchto škol a každá škola byla samostatným subjektem.

První zmínka o škole v Bujanově je z roku 1897, kdy byla budova daná obci za účelem zřízení školy. Škola byla jednotřídní, německá. Německou školou byla až do roku 1945. Od roku 1946 byla školou českou. Od roku 1961 se stává školou dvoutřídní.
1.1.2003 v rámci zřízení právní subjektivity došlo opět ke sloučení obou škol. ZŠ a MŠ Bujanov se stala odloučeným pracovištěm. Škola nese oficiální název Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě.

V roce 2017 byla škola znovu rozdělena na dva samostatné subjekty.

Vybavení školy

Ve vnitřním vybavení pokračujeme v postupné obměně zastaralého či poškozeného nábytku. Škola je připojena k internetu, většina počítačů pracuje v síti a je na úrovni splňující požadavky ICT plánu. Při vyučování využíváme interaktivní tabuli. Učitelé používají vlastní digitální materiály. Veškerý používaný software je legální. Materiální vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. K dispozici je školní knihovna. Na školní zahradě jsou nové hrací prvky pro děti MŠ i pro žáky ZŠ. Ve škole proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a výměna oken.