Zápis dětí do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu do MŠ: 2. – 15. 5. 2020

 

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři OÚ nebo vytisknout z webových stránek školy (www.zsmsrozmital.cz).

 

Číst dál: Zápis dětí do mateřské školy

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

Zápis do prvního ročníku 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4), proběhne dle pokynů MŠMT bez osobní přítomnosti dětí.

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuje ředitelka školy na dobu od 1. do 20. dubna 2020.

 

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vytisknout z webových stránek (www.zsmsrozmital.cz) nebo po telefonické dohodě vyzvednout ve škole. Pro informace můžete volat 607 127 005.

Číst dál: Zápis do prvního ročníku 2020/2021