Menu
Rožmitál na Šumavě
ZŠ a MŠRožmitál na Šumavě

Zápis do MŠ

Vyhlášení zápisu pro předškolní vzdělávání v MŠ pro školní rok 2024/2025
 
Vážení rodiče,
dle § 34 školského zákona vyhlašuji zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov. Termín zápisu do MŠ stanovuji jako ředitelka školy na:
  14. 05. 2024
13.00 – 15.30 hod.

 
Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vyzvednout v MŠ, v ředitelně školy nebo vytisknout z webových stránek školy www.zsmsrozmital.cz. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá podle správního řádu. Přihlášku a evidenční list potvrdí praktický dětský lékař.
Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Přihláška k zápisu do MŠ
 3. Evidenční list pro dítě
 4. Prohlášení GDPR
 5. Rodný list dítěte
 
Podání žádosti:
 1. Osobně v den zápisu
 2. Odevzdáním v ředitelně školy
 3. Do datové schránky školy (hpn8nx)
 4. E-mailem s elektronickým podpisem
 5. Poštou na adresu školy: Rožmitál na Šumavě 47, 382 92
Po vyplnění dokumentů bude vaše dítě přijato, pokud budou splněny všechny nutné předpoklady pro jeho přijetí.
 
V Rožmitále na Šumavě, dne: 26. 02. 2024
Mgr. Iva Berková
ředitelka školy
 
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2023/2024. Učiní tak na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení se netýká dětí v povinném předškolním vzdělávání. Kapacita MŠ je 24 dětí.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá:

 1. dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 5. roku věku do 31. 8.,

 2. dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, kterému byl povolen odklad školní docházky,

 3. dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 4. roku věku do 31. 8.,

 4. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 3. roku věku do 31. 8.

Děti, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání, budou přijaty ke dni 1. 9.

 

Ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání:

 1. má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov,

 2. zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (úplata je stanovena směrnicí ředitelky školy pro příslušný školní rok)

 3. rodiče i zaměstnanci školy se řídí školním řádem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov.

 

Mgr. Iva Berková ředitelka školy

 

                                                                           

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Facebook

Rožmitál na Šumavě