Menu
Rožmitál na Šumavě
ZŠ a MŠRožmitál na Šumavě

Zápis do MŠ

MŠMT vydalo, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, metodické doporučení k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání. Zápis do ZŠ a MŠ Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, dle § 34 školského zákona, proběhne bez osobní přítomnosti dětí. 

Termín zápisu do MŠ stanovuje ředitelka školy na období: 2.- 14. 5. 2021

Potřebné formuláře si mohou zákonní zástupci vyzvednout v ředitelně školy nebo vytisknout z webových stránek školy. Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá podle správního řádu. Přihlášku a evidenční list potvrdí praktický dětský lékař.

Potřebné dokumenty: 

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Přihláška k zápisu do MŠ
 3. Evidenční list pro dítě 
 4. Prohlášení GDPR
 5. Kopie rodného listu dítěte

Podání žádosti:

 1. Vhozením do schránky na budově školy
 2. Odevzdáním v ředitelně školy
 3. Do datové schránky školy (hpn8nx)
 4. E-mailem s elektronickým podpisem
 5. Poštou na adresu školy: Rožmitál na Šumavě 47, 382 92

Po vyplnění dokumentů bude vaše dítě přijato, pokud budou splněny všechny nutné předpoklady pro jeho přijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2021/2022. Učiní tak na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, a to v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu. 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce musí tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Toto ustanovení se netýká dětí v povinném předškolním vzdělávání. Kapacita MŠ je 24 dětí.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá:

 1. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 5. roku věku do 31. 8. 2021.
 2. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, kterému byl pro školní rok 2021/2022 povolen odklad školní docházky.
 3. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 4. roku věku do 31. 8. 2021.
 4. Dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Rožmitál na Šumavě, které dosáhlo 3. roku věku do 31. 8. 2021.
 5. V případě volné kapacity bude přijato i dítě mladší 3let, na zkušební dobu 3 měsíce, podmínkou přijetí je nepoužívání plen.

Děti, které budou přijaty k předškolnímu vzdělávání, budou přijaty ke dni 1. 9. 2021. 

Ode dne, k němuž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání:

 1. Má toto dítě nárok na poskytování předškolního vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov,
 2. Zákonný zástupce dítěte je povinen platit úplatu za předškolní vzdělávání podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (úplata je stanovena směrnicí ředitelky školy pro příslušný školní rok)
 3. Rodiče i zaměstnanci školy se řídí školním řádem mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov. 

Dokumenty k zápisu

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Přihláška k zápisu do MŠ
 3. Evidenční list pro dítě (nebude se vyplňovat vyjádření lékaře!!!)
 4. Prohlášení GDPR
 5. Čestné prohlášení k očkování

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Facebook

Rožmitál na Šumavě