Menu
Rožmitál na Šumavě
ZŠ a MŠRožmitál na Šumavě

Zápis do ZŠ

Vyhlášení zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

vyhlašuji zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě,okres Český Krumlov. Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 6 let a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen. Zápis proběhne v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis do ZŠ stanovuji jako ředitelka školy v termínu:


17. 4. 2023
13.00 -15.30 hod.

 

I. Zápis dětí ke školní docházce

Potřebné formuláře obdrží zákonní zástupci na společné schůzce, nebo si je mohou vytisknout
z webových stránek www.zsmsrozmital.cz. Vyplněnou a podepsanou žádost, spolu s prohlášením GDPR a rodným listem žáka, přinese zákonný zástupce v den zápisu do školy. Pokud by nevyhovoval čas a termín, je možné po dohodě předat žádost do 18. 4. 2023 v podatelně školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na dveřích školy a na webových stránkách do 30. 4. 2023.


Potřebné dokumenty:
1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (87.7 kB)
2. Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů (85.99 kB)
3. Rodný list dítěte
4. Rozhodnutí o povolení odkladu u dětí, kterým byl odklad v minulém roce povolen
5. Občanský průkaz zákonného zástupce


II. Odklad školní docházky:

Zákonní zástupci mohou písemně požádat o odklad školní docházky dítěte.

Potřebné dokumenty:
1. Žádost o odklad povinné školní docházky
2. Doporučení k odkladu vydané školským poradenským zařízením
3. Doporučení odborného lékaře (pediatra)

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní žádost o přijetí
a současně žádost o odklad. Žádost o odklad doloží dvěma potřebnými doklady. Pokud je
zatím nemají, o odklad požádají a doloží nejpozději do 30. 5. 2023.


III. Předčasné přijetí dítěte mladšího:

Rodiče mohou požádat o předčasné přijetí dítěte mladšího, a to tehdy, jestliže je nadprůměrně
vyspělé po stránce tělesné i rozumové a 6 let dovrší během prvního školního roku.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

1. Děti po loňském odkladu.
2. Děti ze spádové oblasti Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český
Krumlov. 
3. Děti s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje školu. 
4. Děti s jiným trvalým pobytem.
5. Při překročení kapacity budou děti do třídy zařazeny transparentním losováním.

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, řeší zřizovatel. Více
viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-
27988/2016.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Facebook

Rožmitál na Šumavě