Menu
Rožmitál na Šumavě
ZŠ a MŠRožmitál na Šumavě

Zápis do ZŠ

Výsledky zápisu:

Výsledky zápisu web.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 103.91 kB

 

Vyhlášení zápisu do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025

Vyhlašuji zápis k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov. Dubnový zápis se týká všech dětí, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let a také všech dětí, jimž byl správním rozhodnutím nástup povinné školní docházky v minulém roce odložen.Zápis proběhne v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).

Zápis do ZŠ stanovuji jako ředitelka školy v termínu:

2. 4. 2024

13.00 - 15.30 hod.

 

 1. Zápis dětí ke školní docházce

Potřebné formuláře obdrží zákonní zástupci na společné schůzce, nebo si je mohou vyzvednout v ředitelně školy, případně vytisknout z webových stránek www.zsmsrozmital.cz . Vyplněnou a podepsanou žádost, spolu s prohlášením GDPR a rodným listem žáka, přinese zákonný zástupce v den zápisu do školy. Pokud by nevyhovoval čas a termín, je možné po dohodě předat žádost do 19. 4. 2024 v ředitelně školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na dveřích školy a na webových stránkách do 15. 4. 2024.

Potřebné dokumenty:

 1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

 2. Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů

 3. Rodný list dítěte

 4. Rozhodnutí o povolení odkladu u dětí, kterým byl odklad v minulém roce povolen

 5. Občanský průkaz zákonného zástupce


 

 1. Odklad školní docházky:

Zákonní zástupci mohou písemně požádat o odklad školní docházky dítěte.

Potřebné dokumenty:

 1. Žádost o odklad povinné školní docházky

 2. Doporučení k odkladu vydané školským poradenským zařízením

 3. Doporučení odborného lékaře (pediatra)

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky svého dítěte, vyplní žádost o přijetí a současně žádost o odklad. Žádost o odklad doloží dvěma potřebnými doklady. Pokud je zatím nemají, o odklad požádají a doloží nejpozději do 30. 5. 2024.

 

 1. Předčasné přijetí dítěte mladšího:

Rodiče mohou požádat o předčasné přijetí dítěte mladšího, a to tehdy, jestliže je nadprůměrně vyspělé po stránce tělesné i rozumové a 6 let dovrší během prvního školního roku.


 

 V Rožmitále na Šumavě, dne 15. 2. 2024 Mgr. Iva Berková, ředitelka školy

 

Kritéria pro přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ

 1. Děti po loňském odkladu.
 2. Děti ze spádové oblasti Základní školy a Mateřské školy Rožmitál na Šumavě, okres Český Krumlov.  

 1. Děti  s jiným trvalým pobytem, jejichž sourozenec navštěvuje školu.  

 2. Děti  s jiným trvalým pobytem.

 3. Při překročení kapacity budou děti do třídy zařazeny transparentním losováním.

 

Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí, řeší zřizovatel. Více viz Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Facebook

Rožmitál na Šumavě